';

Videreutvikling av bedriften Alu-Stil-Bud

Layer

Bedriften Alu-Stil-Bud utvider sin virksomhet til nye utenlandske markeder, det vil si Norge og Sverige, med sine høykvalitets produkter i form av aluminiumbasert innglassing av balkonger og terrasser.

Prosjektets formål og forventet resultat:

Bedriften forventer at internasjonaliseringen fører til:

  • opprettelse av bedriftens posisjon i nye utenlandske markeder,
  • økning av inntekter fra eksportsalg,
  • videreutvikling av virksomheten med ny erfaring fra et internasjonalt økonomisk samarbeid,
  • opprettelse av nye forretningsforhold og -kontakter.

Prosjektets verdi:
Prosjektets samlede verdi er på: PLN 556 361,11

Bidrag fra europeiske fond:
Samfinansiering av prosjektet som utgjør de minimis-støtte: PLN 384 477,18

Utførelsesfrist:
15.11.2021 –10.05.2023

Menu